Takfläkt Fläkt Woods

  • JBFG_vinj

Om produkten

Frånluftsfläkt JBFG är främst avsedd för centralt utsug i småhus. Den monteras på taket och ansluts via kanaler till alla utrymmen som kräver frånluft. Fläkten kan användas tillsammans med spiskåpor från Tovenco.

Specifkation

  • Har låg ljudnivå.
  • Kan varvtalsregleras.
  • Är enkel att rengöra.
Material Galvaniserad svart stålplåt
Elanslutning 230V skyddsjordad
Luftmängd 320 m3/h
Ljudeffekt 35 dB (A)
Effekt 130 W
Anslutning Passar på takgenomföringar vars yttre mått varierar mellan 250-400 mm

Extern fläkt
Vindsfläkt för kombination med Tovenco External System, TES-AC