Kompletta filterhus FHV och FHC

Renande komponent

Spillvatten från storkök som innehåller fett måste genomgå specifik rening enligt EU-direktiv. Därför måste fettavskiljare installeras i miljöer som exempelvis restauranger och produktionsanläggningar för livsmedel. Krav på utformning och dimensionering av fettavskiljare beskrivs i europastandard EN1825.

Tovenco erbjuder tre olika standardmodeller, men kan också utforma fettavskiljare utifrån önskemål och behov.

filterhus_2_min

 

Filterhus användes för montage i kökskåpor typ D, CJ och ibland ventilationstak istället för filterbankar FBV/FBC.

Typ FHV är väggfilterhus med en rad filter.

Typ FHC är centrumhus med dubbla rader filter.

Det finns två typer av filterkassetter; Stickade filter, vilka är standard. Flamskyddsfilter.

För mer information se Pdf.

Filterhus FHV och FHC
Filterhus användes för montage i kökskåpor typ D, CJ och ibland v ...