Montage/Skötsel

Anvisningar för montage och skötsel

Här finns montage- och skötselanvisningar för våra produkter. Klicka på modellens namn för att se fullständig beskrivning.

 

Filterhus och filter

K-faktorer våra filter

Drift & skötsel

 

Kökskåpor med enbart frånluft

Drift & skötsel

Montage D-kåpa med filterhus

 

Kökskåpa CJ med styrluft och tilluft

Injusteringsanvisning Tilluft

Injusteringsanvisning Styrluft

Montage CJ-Kåpa med filterhus

Drift & skötsel

 

Ventilationstak

Exempel på montage i bilder

Montageanvisning för ventilationstak VTCJ, generell

Monteringsanvisning Armaturer

Monteringsanvisning Armaturramp

Monteringsanvisning Styrluftdon

Monteringsanvisning Tilluftdon

Monteringsanvisning Väggfilterbank FBV

Monteringsanvisning centrumfilterbank FBC

Ventilationstak VTCJ Inkl. drift och skötsel

 

UV-Rening- Luftrenare

Installationsanvisning för CK-AP (tidigare FVU, FCU)

Drift & skötsel luftrenare

Instruktion lampbyte UV-rening

Schema TCP

Rengöringskit

Anvisning för personal

 

UV-Filterhus

Monteringsanvisningar UV-ramar, filter

Tryckvakt REGIN

Tryckvakt Calectro

 

Byggvarudeklaration

Byggvarudeklaration Storkök 2015

Byggvarudeklaration UV-storkök

 

CE dokument

CE docTovenco Storkök

CE-doc UV storkök